Data eveniment__________


                           CONTRACT DE INCHIRIERE
                               TOP  LIMUZINE

    Incheiat intre : Societatea comerciala Paluga Invest SRL cu sediul in Bucuresti,sect.3,Pta Alba Iulia nr.5,bl.14,sc.A,
inregistrata la ORC Bucuresti sub nr. J40/22957/07.12.2007 avand CIF RO 22885949,reprezentata prin_____________
in calitate de administrator al SC Paluga Invest SRL,si

    SC______________cu sediul in_________________
inregistrata la ORC______,sub nr.J________,avand CIF____________,si cont deschis la__________________
reprezentata prin_________________,cu domiciliul in
____________,CNP______________,numita in continuare
“CLIENT” care de comun acord au convenit la incheierea prezentului contract de inchiriere,in conditiile stabilite mai jos:
    Subscrisa SC Paluga Invest SRL, pune la dispozitia Clientului limuzina marca __________,cu o capacitate maxima de __ pasageri,pe o perioada de ___ ore.
    Pretul de inchiriere este de _________ si se va achita astfel:
    Jumatate din suma totala de inchiriere, adica______,se achita de catre CLIENT la incheierea contractului si reprezinta o garantie pentru pastrarea datei rezervarii.Plata integrala se face cu cel putin 24 ORE INAINTE de data efectuarii serviciilor cu limuzina.NU se accepta cecuri. Perioada de inchiriere incepe din momentul in care limuzina ajunge la locatie,iar orele sunt consecutive. La expirarea timpului contractat,partile vor putea,de comun acord,sa prelungeasca perioada de inchiriere. Fiecare ora de prelungire se va taxa cu suma de ____,care se achita direct la sofer,inaintea producerii acesteia.In caz de neplata a depasirii timpului inchiriat,soferul este autorizat de societate sa paraseasca locatia.
In cazul in care autovehicolul va parasi zona Bucurestiului,se va taxa in plus tariful de 0,50 euro/km,dus-intors.
     POLITICA DE ANULARE: Anularea rezervarii se poate face numai cu pana la 7(sapte)zile inainte de data stabilita,cu returnarea integrala a garantiei. Anularea facuta cu mai putin de 7 zile inainte, duce la pierderea avansului(garantiei). Anularea trebuie facuta in scris,pe email sau fax.
   O garantie de 200 euro se va rezerva pe o carte de credit a clientului, pentru a acoperi eventualele daune sau costuri extraordinare, care va fi restituita la terminarea cursei, dupa ce soferul a inspectat vehicolul.

 
    Oblgatiile proprietarului:
      1.Sa puna la dispozitia clientului limuzina cu sofer,combustibil,bar aprovizionat (sampanie,racoritoare,apa),curatenie.
      2.In caz de avariere a autovehicolului inainte de eveniment,din terte motive, societatea se angajaza sa inlocuiasca,daca se poate, auto cu altul functional,iar daca acest lucru nu este posibil,suma achitata se va restitui integral.
    Va rugam sa intelegeti ca in timpul calatoriei cu limuzina, anumite lucruri nu sunt permise. Limuzinele noastre de top sunt foarte scumpe si ca urmare trebuiesc intretinute corespunzator.
    Obligatiile Clientului:
   
    Nu suntem raspunzatori de obiectele personale uitate in limuzina dupa terminarea contractului.

    SC Paluga Invest SRL isi rezerva dreptul de a da jos din vehicol orice persoana sau sa rezilieze prezentul contract daca oricare din pasageri incalca oricare di obligatiile clientului sau prevederile de mai sus. In cazul unei asemenea rezilieri,nu se va returna nici o parte din pretul contractual.
    In cazul in care apar evenimente ilegale pe perioada inchirierii, proprietarul este exonerat de orice raspundere in fata autoritatilor competente ce au surprins flagrantul.
    Rezilierea se poate face si prin acordul ambelor parti,inainte de expirarea contractului.
    Eventualele litigii vor fi solutionate pe cale amiabila,iar daca acest lucru nu este posibil, litigiul va fi depus spre solutionare instantei judecatoresti competente.
    Partile sunt de comun acord ca prezentul contract sa constituie titlu executor.

Prezentul contract s-a redactat in doua exemplare si a fost semnat de parti,azi___________.

   
    Semnatura proprietar                         Semnatura Client   


                                                   
De citit
Modificare de oricefel adusa contractului din partea clientului, duce la anularea lui.